เจ้าหน้าที่ Staff1 ส่วนสนับสนุนประกันชีวิตหมู่

วันที่: 10 ก.ค. 2567

ตำแหน่งที่ตั้ง: ไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่, TH

บริษัท: Thai Life Insurance Public

หน้าที่หลักตามตำแหน่งงาน

งานรับประกันและบริการกรมธรรม์

 • จัดการข้อมูลผู้เอาประกันสำหรับกรมธรรม์ใหม่ กรมธรรม์ต่ออายุ และรายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีกรมธรรม์ เพื่อดำเนินการจัดทำกรมธรรม์ บันทึกแนบท้าย เอกสารประกอบกรมธรรม์ บัตรผู้เอาประกันภัย รวมถึงเอกสารการวางบิลไปยังองค์กรหรือผู้ถือกรมธรรม์
 • พิจารณาและอนุมัติรับประกันผู้เอาประกันภัยเคสไม่ตรวจสุขภาพ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละกรมธรรม์ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจ
 • ติดตามใบคำขอเอาประกันภัย และจัดทำแฟ้มใบคำขอเอาประกันตามกรมธรรม์ พร้อมจัดทำทะเบียนควบคุม 
 • จัดทำแฟ้มกรมธรรม์ โดยรวบรวมสำเนากรมธรรม์ บันทึกแนบท้าย สลักหลังการเปลี่ยนแปลง เอกสารประกอบต่างๆ และเอกสารวางบิลพร้อมจัดทำทะเบียนควบคุม
 • ติตต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (ลูกค้า / ตัวแทน / เจ้าหน้าที่การตลาด) เพื่อให้ข้อมูล หรือติดตาม หรือชี้แจงเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันตามกรมธรรม์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง
 

หน้าที่หลักตามตำแหน่งงาน

งานสนับสนุนพัฒนาระบบ

 • จัดทำ Analysis Claim และจัดทำรายงานเคลมในรูปแบบนำเสนอ (Dashboard) ให้กับโบรกเกอร์ของสายงานประกันชีวิตหมู่ประมาณ 25-30 บริษัทต่อเดือน
 • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม Admin Mobile App Grouplife Besite You
 • จัดทำ Business Requirement Website ของสายงานประกันชีวิตหมู่ และ Website ตรวจสอบสิทธิ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลของส่วนสินไหมประกันชีวิตหมู่ พร้อมทั้งทดสอบระบบ (UAT)Mobile Application Grouplife Beside You

ประสบการณ์

 • ปริญญาตรี สาขาสถิติ สถิติประยุกต์ สถิติธุรกิจและการประกันภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น MS.Office และ Internet