เจ้าหน้าที่ Staff1 ส่วนคุ้มครองสิทธิประโยชน์สินไหม

วันที่: 19 ก.ค. 2567

ตำแหน่งที่ตั้ง: ไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่, TH

บริษัท: Thai Life Insurance Public

บทบาทในหน่วยงาน (Role in Division/ Department)

  • รับเรื่องโต้แย้งร้องเรียน เพื่อทบทวนการพิจารณาสินไหม
  • ให้บริการข้อมูลแก่ ลูกค้า ตัวแทน ทั้งลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ กรณีเคสโต้แย้งผลการพิจารณา ผ่านช่องทางโทรศัพท์ และ ผู้มาติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
  • รับเรื่องร้องเรียนจาก คปภ. / สคบ. / Social Media เพื่อสรุปข้อมูลและชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • สรุปรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น  พตช. / อุบัติภัยใหญ่

หมายเหตุ : บริษัทจะมีการตรวจสอบและเก็บรวบรวมประวัติอาชญากรรมสำหรับผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์งาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการจ้างงานเท่านั้น