เจ้าหน้าที่ Staff อาวุโส 1 ส่วนสินไหมประกันชีวิตหมู่

วันที่: 8 ก.ย. 2566

ตำแหน่งที่ตั้ง: ไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่, TH

บริษัท: Thai Life Insurance Public

บทบาทในหน่วยงาน (Role in Division/ Department)

  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเรียกร้องสินไหม และพิจารณาสินไหมตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • มีอำนาจอนุมัติตามที่ได้รับมอบอำนาจ
  • ติดต่อประสานงานกับ ลูกค้า ฝ่ายขาย โบรกเกอร์ และโรงพยาบาล
  • เป็นที่ปรึกษาด้านการแพทย์ให้กับผู้พิจารณาสินไหม