เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทน (ประจำศูนย์สินไหมขอนแก่น)

วันที่: 17 ก.ย. 2566

ตำแหน่งที่ตั้ง: ไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

บริษัท: Thai Life Insurance Public

รายละเอียดตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทน

- พิจารณาการอนุมัติจ่ายสินไหมตามเงื่อนไขกรมธรรม์
- ตรวจสอบความถูกต้องของการเรียกร้องสินไหม
- ให้คำแนะนำ ชี้แจง ลูกค้า ฝ่ายขาย สาขา เพื่อให้ข้อมูลเงื่อนไขการพิจารณา

 

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี - โท สาขาพยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ หรือที่เกี่ยวข้องในสายงานการแพทย์

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสายงานทางการแพทย์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- มีความละเอียดรอบคอบ สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office และ Internet เป็นต้น
- มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่น หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือพิจารณาเป็นพิเศษ