วิทยากรฝึกอบรม

วันที่: 12 ก.ค. 2567

ตำแหน่งที่ตั้ง: ไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

บริษัท: Thai Life Insurance Public

Job Description

  • วิทยากรฝึกอบรม และบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานสำนักงานใหญ่ สาขา และฝ่ายขาย ตามหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย
  • เสนอแนะข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตร เอกสารและเครื่องมือประกอบการฝึกอบรม
 

Qualification

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขานิติศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คุรุศาสตร์ บัญชี การเงิน เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์บรรยายในวิชากฎหมายแก่บุคลากรฝ่ายขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านการฝึกอบรมหรือวิทยากร
  • มีความมุ่งมั่น มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น MS.Office และ Internet

 

หมายเหตุ: บริษัทจะมีการตรวจสอบและเก็บรวบรวมประวัติอาชญากรรมสำหรับผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์งาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการจ้างงานเท่านั้น