วันที่: 8 ก.พ. 2567

ตำแหน่งที่ตั้ง: อาคารภคินท์, TH

บริษัท: Thai Life Insurance Public

หน้าที่หลักในหน่วยงาน

- บริหารและจัดการ Target ของยอดขาย และช่วยทีมให้สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายของยอดขายตามที่ทางบริษัทกำหนด
- ควบคุมยอดขายของพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ควบคุมวินัยการทำงานของพนักงาน

 

คุณสมบัติ

- อายุ 30 - 40 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ Superviser Telesales  3 - 5 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ทางด้าน Telesales 5 ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ทางด้านประกัน PA Life หรือ บัตรเครดิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ