วันที่: 21 ก.ค. 2567

ตำแหน่งที่ตั้ง: ไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่, TH

บริษัท: Thai Life Insurance Public

รายละเอียดตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันชีวิต

- พิจารณาใบคำขอรับประกัน ตามหลักการทางการแพทย์
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
- อนุมัติการรับประกันชีวิต
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี - โท สาขาพยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ หรือที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสายงานทางการแพทย์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- มีความละเอียดรอบคอบ สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office และ Internet เป็นต้น
- สามารถทำงานล่วงเวลาตอนเย็นวันธรรมดา วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

 

 หมายเหตุ : บริษัทจะมีการตรวจสอบและเก็บรวบรวมประวัติอาชญากรรมสำหรับผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์งาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการจ้างงานเท่านั้น